ന്യൂസ് സെന്റർ

ഫാഷൻ തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

വസ്ത്ര തുണിത്തരങ്ങളുടെ വലിയ സംഖ്യ കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റുമായി വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്, അത് ധാരാളം സമയമെടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ദൈനംദിന ഫാഷന്റെ മിക്ക രൂപങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്ന ചില സാധാരണ തരങ്ങളുണ്ട്.

നിങ്ങൾ നിത്യേന കാണുന്ന വസ്ത്രധാരണ തരങ്ങളുടെ തരങ്ങളും നിങ്ങൾ വസ്ത്രധാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഓരോ ഫാബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില രസകരമായ വിവരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

· കോട്ടൺ - വസ്ത്ര തുണിത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചർച്ചയും ആത്യന്തികമായി ആരംഭിക്കുന്നത് പരുത്തിയിൽ നിന്നാണ്, മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ തുണിത്തരമാണ്. പരുത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള തുണിത്തരങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് പരുത്തിയുടെ ഗണ്യമായ ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങളിൽ പരുത്തിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ചിലത് ജീൻസിനുള്ള ഡെനിം, നീല വർക്ക് ഷർട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാംബ്രിക്ക് എന്നിവയും "തൊഴിലാളി" എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, കോർഡുറോയ് എന്നിവയും മറ്റു പലതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, പരുത്തിയുടെ വാർഷിക ആഗോള ഉത്പാദനം കണക്കാക്കുന്നു നെയ്ത തുണി നിർമ്മാതാവ് ഏകദേശം 25 ദശലക്ഷം ടൺ ആണ്, അതിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ശതമാനം തുണി വ്യവസായത്തിന് മാത്രമായി പോകുന്നു.

കമ്പിളി - മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുന്ന തുണിത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കമ്പിളി, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആടുകൾ. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുന്ന മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങളിൽ ആടുകളിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്ത കശ്മീരി, അൽപാക്ക, ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്വിവട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വെറ്ററുകൾക്കും സ്യൂട്ടുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അംഗോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് മുയലുകൾ. കമ്പിളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തുണിത്തരങ്ങൾ പല വസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രധാന വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പല ബിസിനസ്സ് വസ്ത്രങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ലാക്കുകളും ട്രൗസറുകളും, യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പിളിയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ചൂട് നിലനിർത്താനുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കായി, അതിന്റെ ക്ലാസിക്, ഔപചാരികമായ അനുഭവം പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല.

തുകൽ - മൃഗങ്ങളുടെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ തീം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തുകൽ. ലെതർ മികച്ചതാണ്, കാരണം ഇത് മോടിയുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ മെറ്റീരിയലാണ്, കൂടാതെ ജാക്കറ്റുകൾ മുതൽ പാന്റ്സ്, ബാഗുകൾ, ഷൂസ്, ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ വരെ ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. തുകൽ വസ്ത്ര പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ചികിത്സയും സംസ്കരണവും ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു മാസ്റർ ലെതർ വർക്കറുടെ കയ്യിൽ, ലെതർ ഇന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വസ്ത്ര തുണിത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

· സിൽക്ക് - സിൽക്കിന്റെ സൂക്ഷ്മവും വിശിഷ്ടവുമായ ഘടന കാരണം നിരവധി പ്രത്യേക ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പുരാതന കാലം മുതൽ, രാജാക്കന്മാർക്കും രാജകുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ട് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇന്ന്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും മൂല്യവത്തായതുമാണ്. സിൽക്ക് ഉൽപ്പാദനം പ്രധാനമായും മോത്ത് കാറ്റർപില്ലറുകൾ പോലുള്ള പ്രാണികളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ പരുത്തിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച തുണിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പരിമിതമായ വിതരണവും ലഭ്യമാണ്. സ്കാർഫുകൾ, മികച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ, അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റ് പല ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയലായി ഇത് പട്ടിന്റെ ആകർഷണീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സിന്തറ്റിക് തുണിത്തരങ്ങൾ - വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന നാരുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച തുണിത്തരങ്ങളാണ് ഇവ. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, വിവിധ തരം വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം സിന്തറ്റിക് തുണിത്തരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചു. നൈലോൺ, പോളിസ്റ്റർ, സ്പാൻഡെക്സ് എന്നിവ താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്കും എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

അത്തരം എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും ഇല്ലാതെ ലോകം എവിടെയായിരിക്കും? ഫാഷനിലും ശൈലിയിലും മനുഷ്യന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ആൾരൂപമാണ് തുണിത്തരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലോ ലണ്ടനിലോ പാരീസിലോ മിലാനിലോ ഇത് വലുതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈനർമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാര്യമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി തുണിത്തരങ്ങളും പ്രചോദനം നൽകാൻ ധാരാളം പ്രചോദനവും ഉള്ളതിനാൽ, എല്ലാത്തരം വസ്ത്ര തുണിത്തരങ്ങളും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയിലെ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ലഭിക്കും, കാരണം അവസാനം നാമെല്ലാവരും ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ രൂപത്തിലോ രൂപത്തിലോ ധരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിലും അവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റും വിവിധ തുണിത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ വിപുലമായ ലിസ്റ്റും പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, അവ എവിടെ നിന്നാണ്, അവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.