ന്യൂസ് സെന്റർ

ഫാഷൻ തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

കോട്ടൺ ജേഴ്സി ഫാബ്രിക് എന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ മെറ്റീരിയലാണ്. അതിന്റെ മൃദുവും സുഖപ്രദവുമായ ടെക്സ്ചർ, അതിന്റെ സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റിയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ചേർന്ന്, ഡിസൈനർമാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു. നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ ബഹുമുഖതയ്ക്ക് പുറമേ, 100% കോട്ടൺ ജേഴ്സി ഫാബ്രിക് വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളിലും പാറ്റേണുകളിലും ഭാരത്തിലും വരുന്നു, അതുല്യവും ആകർഷകവുമായ കഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈനർമാർക്കിടയിൽ ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു. ഇതിന്റെ താങ്ങാനാവുന്ന വില ഒരു വിശാലമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നു, ഇത് ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന തുണിത്തരമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ടി-ഷർട്ടുകളും ടോപ്പുകളും
ടീ-ഷർട്ടുകൾ, ടാങ്ക് ടോപ്പുകൾ, മറ്റ് കാഷ്വൽ ടോപ്പുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ കോട്ടൺ ജേഴ്സി ഫാബ്രിക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൃദുത്വവും ശ്വസനക്ഷമതയും ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തുണിത്തരമാക്കുന്നു.

വസ്ത്രങ്ങൾ
വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കോട്ടൺ ജേഴ്സി ഫാബ്രിക് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കുന്നവയ്ക്ക്. അതിന്റെ സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി സുഖകരവും ആഹ്ലാദകരവുമായ ഫിറ്റിനെ അനുവദിക്കുന്നു, അതേസമയം അതിന്റെ ഡ്രാപ്പിംഗ് ഗുണങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന സിലൗറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ലെഗ്ഗിംഗും യോഗ പാന്റും
വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിനാൽ, ലെഗ്ഗിംഗ്‌സ്, യോഗ പാന്റ്‌സ്, മറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കോട്ടൺ ജേഴ്‌സി ഫാബ്രിക്. ഇത് സുഖകരവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഫിറ്റ് നൽകുന്നു, ഇത് വ്യായാമത്തിനും മറ്റ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

സ്ലീപ്റെർ
കോട്ടൺ ജേഴ്സി തുണിയുടെ മൃദുത്വവും ശ്വസനക്ഷമതയും പൈജാമകൾ, നൈറ്റ്ഗൗണുകൾ, മറ്റ് സ്ലീപ്പ്വെയർ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇതിന്റെ വലിച്ചുനീട്ടൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സുഖപ്രദമായ ഫിറ്റ് നൽകുന്നു, കൂടാതെ ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ശിശു വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും
കോട്ടൺ ജേഴ്‌സി ഫാബ്രിക് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. അതിന്റെ മൃദുത്വവും മൃദുലമായ ഘടനയും അതിലോലമായ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്, അതേസമയം അതിന്റെ സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി സുഖപ്രദമായ ഫിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

ഹോം തുണിത്തരങ്ങൾ
തലയിണകൾ, ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ, തൂവാലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും കോട്ടൺ ജേഴ്സി ഫാബ്രിക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ആഗിരണം, മൃദുത്വം എന്നിവ ഗാർഹിക തുണിത്തരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നു.

കോട്ടൺ ജേഴ്‌സി ഫാബ്രിക് എന്നത് ടി-ഷർട്ടുകളും വസ്ത്രങ്ങളും മുതൽ ലെഗ്ഗിംഗ്‌സ്, ഹോം ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും തുണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിന്റെ മൃദുത്വം, സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി, ഈട് എന്നിവ ഇതിനെ ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപയോഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു, കൂടാതെ നിറത്തിലും പാറ്റേൺ ഓപ്ഷനുകളിലും ഉള്ള അതിന്റെ വൈവിധ്യം ഡിസൈനർമാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.